shadow

Studenten en RSZ


Vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen

De sociale zekerheidsregeling voor werknemers is in principe ook van toepassing op studenten. Dit wil zeggen dat normale sociale werkgevers- en werknemersbijdragen (ongeveer 35% RSZ werkgever en 13,07% RSZ werknemer) moeten betaald worden bij een tewerkstelling van studenten. De werkgever en student ontsnappen echter onder bepaalde voorwaarden aan het betalen van de normale sociale zekerheidsbijdragen. Enkel indien deze voorwaarden vervuld zijn, spreken we van jobstudentenarbeid en jobstudenten.

Bij jobstudenten spreekt men van een zogenaamde “solidariteitsbijdrage”. De solidariteitsbijdrage geeft geen recht op vergoedingen sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte- en invaliditeit, pensioen, vakantiegeld, …).

De solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13% van het loon, waarbij 5,42% (waarvan 0,01% voor de financiering van het asbestfonds) wordt betaald door de werkgever en 2,71% door de student. Dit bedrag geldt ongeacht de maand waarin de student werkt.
Om geen gewone socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen als student, moeten volgende voorwaarden tegelijk voldaan zijn:
  • De student moet tewerkgesteld zijn krachtens een schriftelijke studentenovereenkomst. Dit kan een studentenovereenkomst voor bedienden of een studentenovereenkomst voor arbeiders zijn.
  • De student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.
  • De student mag het maximaal aantal uren tewerkstelling als jobstudent niet overschrijden.
De student kan maximaal gedurende 475 uren per kalenderjaar tewerkgesteld worden als jobstudent. Deze periode van 457 uren noemt met het studentencontingent.

Waar vind je mijn studentencontingent

De student en de werkgever kunnen via een onlinetool verifiëren hoeveel dagen nog kunnen gewerkt worden als jobstudent.

Klik hier om naar de website van Student@work te gaan.

Om je aan te melden bij Student@work, kan je één van de volgende mogelijkheden gebruiken:
  • eID
  • gebruikersnaam en wachtwoord
  • burgertoken

Wat bij overschrijding van het studentencontingent

Indien het studentencontingent wordt overschreden, dan kan de student niet meer aan lagere solidariteitsbijdragen worden tewerkgesteld, maar zullen de normale RSZ-bijdragen moeten betaald worden.

Om de sanctie bij de overschrijding van het studentencontingent te bepalen, wordt een onderscheid gemaakt naargelang het aantal werkgevers waarbij de student is tewerkgesteld.

Vanaf het 476ste uur

De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.

Uur 1 – 475

Wat er met de eerste tot en met het 475ste gewerkte uur gebeurt, hangt eigenlijk af van de werkgever zelf.

Vanaf het 475ste uur

De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.

Het is de volgorde van de Dimona-aangifte die de volgorde bepaalt van de overschrijding van de uren van het studentencontingent. 

Als een eerste werkgever een Dimona-aangifte doet in februari voor prestaties die later dat jaar gaan plaatsvinden in oktober en een tweede werkgever doet een Dimona-aangifte in juli voor prestaties in juli, dan zal de tweede werkgever gesanctioneerd worden in geval van een overschrijding van het aantal uren van het studentencontingent. 

Studenten moeten sinds 1 juli 2016 niet langer eerst hun studentencontingent uitputten om als werkstudent tewerkgesteld te kunnen worden. Als de uitzendkracht-student er voor kiest om niet als jobstudent tegen de solidariteitsbijdrage te werken, maar om als werkstudent te werken, moet dit schriftelijk overeengekomen worden met de student.
Zoek een Unique kantoor in de buurt

Op zoek naar werk of geschikt personeel? Dan ben je bij Unique aan het juiste adres. Unique is het uitzendbureau gespecialiseerd in het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. De focus ligt binnen Unique op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Met meer dan 40 kantoren in heel België is er altijd een Unique-kantoor in de buurt. Bekijk de vacatures.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31

Uitgebreid vacatures zoeken