FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 (UPDATE 04-05-2020)
VRAAG ANTWOORD


Bereikbaarheid/vacatures
Zijn de medewerkers van Unique nog bereikbaar op hun vaste nummers nu zij aan thuiswerk doen? Onze medewerkers bellen via hun computer, zij kunnen dus perfect jouw oproep behandelen.
Kan ik nu nog werk vinden? Heeft het nog zin om te solliciteren in deze periode? Absoluut! Er zijn nog steeds sectoren waar er net nu extra werk is, en we blijven ook verder werken voor de bedrijven die nu tijdelijk gesloten zijn maar bij heropening meteen extra medewerkers nodig hebben.
Zijn er nog vacatures?  Absoluut! Alle vacatures staan op de website www.unique.be en je kan dadelijk online solliciteren.
Mijn contract
Door de coronacrisis wordt mijn contract als uitzendkracht niet meer verlengd. Wat nu? Indien jouw contract niet meer verlengd wordt, ontvang je een C4 en kan je daarmee naar je uitbetalingsinstelling om gewone werkloosheidsuitkeringen te ontvangen.
Ik heb een contract als uitzendkracht getekend en het bedrijf waar ik werk weigert mijn tewerkstelling omdat ik terugkeer vanuit het buitenland. Kan dat? Dergelijke preventieve maatregel kan niet leiden tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Indien dit de enige weigeringsgrond is, zal je recht hebben op loon.

Contract/werkloosheid/documenten
Ik kan/mag niet meer gaan werken.  Kom ik in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen? En is er een wachttijd? Je kan in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als je een contract hebt en de klant waar je bent tewerkgesteld zich in een overmachtssituatie bevindt. Er is geen wachttijd voor deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Krijg ik een formulier C3.2 A als ik in aanmerking kom voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? Als je tijdelijk werkloos wordt gesteld, word je uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende de maanden maart, april en mei 2020. Het uitzendbureau dient dit dus voorlopig niet meer af te leveren. Je kan voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het uitzendbureau.
Ik ben tijdelijk werkloos gesteld onder vast contract, mag ik ergens anders gaan
werken als uitzendkracht? 
Gezien de arbeidsovereenkomst geschorst werd door de tijdelijke werkloosheid kan je bij een andere werkgever, zoals een uitzendkantoor, gaan werken. Dit kan wel een impact hebben op jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering.
Wat is het bedrag van de uitkering die ik zal ontvangen bij werkloosheid? Het bedrag dat een werknemer uitbetaald krijgt, is een percentage van het brutoloon. Bij klassieke werkloosheid is dat 65%, bij tijdelijke werkloosheid is dat momenteel 70%. De uitkering is geplafonneerd op maximaal 2.754,76 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dus nooit meer dan 65 of 70 procent van die 2.754,76 euro. Wie tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63€ per dag.


Ik ben tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht.  Hoe moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen? Je kan voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het interimkantoor.
Werken in het buitenland
Wat indien grenzen sluiten vanuit Frankrijk of andere buurlanden? Welke maatregelen/gevolgen heeft dit voor mij als uitzendkracht-grensarbeider? Als thuiswerken geen optie is en je je dus moet verplaatsen van je thuisland naar België om te komen werken, of omgekeerd, dan moet je in het bezit zijn van een door het interimkantoor ingevuld attest waarmee deze verklaart dat de verplaatsing gewettigd is.
 Je kan het attest opvragen bij je interimkantoor.
Moet ik als Belgische uitzendkracht een attest van mijn werkgever op zak hebben om te mogen werken bij mijn Belgische werkgever? Neen, tot nu toe is er in België geen verplichting om een document op zak te hebben waarin jouw werkgever attesteert dat de verplaatsing voor jouw job effectief noodzakelijk is.
Student
Ik ben student, mag ik werken in deze periode?  Ja, men gaat er van uit dat je niet vrijwillig je studies hebt opgeschort en dat je bijgevolg je hoofdstatuut als student behoudt. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen meerderjarige en minderjarige studenten. Voor de meerderjarige studenten is er geen probleem. Minderjarige studenten kunnen in principe alleen aan het werk gezet worden "buiten de normale schooluren", ook in deze periode. Voor niet-EU studenten blijft de 20-urenregel onverminderd van toepassing.
Let wel: je mag enkel werken in een bedrijf waar de maatregelen opgelegd door de overheid nageleefd worden.
De regering heeft beslist dat de uren tijdens Q2 (van 1/04 tem 30/06) niet meetellen in je contingent van 475u. Deze uren kunnen dus aan verminderde sociale zekerheidsbijdragen gepresteerd worden.

Ik ben student, kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden? Studenten kunnen omwille van hun statuut niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen bijgevolg geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.
Ziekte & gevolgen voor contract en betaling/besmetting/preventie
Welke preventiemaatregelen moet een bedrijf nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?  Bedrijven worden aangeraden om het aantal medewerkers in één ruimte te beperken. Wat houdt dit juist in :  
• Thuiswerk/telewerken moet de norm worden voor elke functie die dat toelaat.
• Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, moeten de regels van "social distancing" respecteren. Een sociale afstand van 1,5 m moet gegarandeerd kunnen worden.
• Bedrijven die die regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten.
• Enkel voor bepaalde cruciale sectoren - denk aan de medische - en essentiële diensten zijn in de mate van het mogelijke ertoe gehouden het systeem van telewerk en de regels van “social distancing" toe te passen.

Situatie vanaf 4 mei: het is belangrijk bepaalde regels te blijven respecteren, ongeacht de exitfase waarin we ons bevinden.
Regels als:
- het beperken van contacten tussen mensen
- het respecteren van veilige afstanden
- goede hygiënische reflexen
Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
 Wanneer het bedrijf waar je werkt dit niet respecteert moet je ons dit onmiddellijk melden. Wij zullen verder contact opnemen met dit bedrijf/onze klant en jou informeren.
Welke preventiemaatregelen moet ik zelf nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?  • Was je handen regelmatig en grondig.
• Hoest/nies in een papieren zakdoek en gooi die dan weg.
• Gebruik een papieren zakdoek.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
• Vermijd fysiek contact.
 • Respecteer een sociale afstand van 1,5 meter. 
Het bedrijf waar ik werk heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Moet ik alle Covid-19 richtlijnen van de klant volgen? Ja, als uitzendmedewerker ben je verplicht de richtlijnen op je werkplek strikt na te leven. 
Moet het bedrijf waar ik werk voorzien in beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d.? Indien in de uitvoering van jouw functie deze beschermingsmiddelen van toepassing zijn, dan moet het bedrijf waar je werkt deze zowel voor de vaste als voor de uitzendmedewerkers voorzien.
Ik moet op mijn werkplek een mondmasker dragen. Ik heb zelf een mondmasker. Mag ik mijn eigen mondmasker dragen op het werk? Als uitzendmedewerker volg je de richtlijnen die van toepassing zijn in het bedrijf waar je werkt. Indien daar bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en/of verplicht worden voor de vaste medewerkers van dit bedrijf, dan moeten deze ook voor jou voorzien en ter beschikking worden gesteld.
Ik stel vast dat de Covid-19 maatregelen op mijn werkplek niet nageleefd worden. Wat moet ik doen?   Neem dadelijk contact op met je Unique kantoor om dit te bespreken en zo snel mogelijk op te lossen.
Ik ben besmet met corona. Wat moet ik doen?  Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
Ik ben ziek, ik ben niet besmet met het coronavirus, maar ik word arbeidsongeschikt verklaard door mijn huisarts. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
Ik ben tewerkgesteld bij een bedrijf en ik word ziek tijdens de dag en ga naar huis.
Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?
Wanneer je ziek wordt in de loop van de dag en je krijgt akkoord van het bedrijf dat je mag vertrekken, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Indien je nadien ook ziek thuis blijft zal je, mits verwittiging en medisch attest, recht hebben op gewaarborgd loon ziekte. Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.

Ik wil niet werken uit angst om besmet te geraken. Je zal je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
Ik ben een risicopatiënt (bv. diabetes) en verkies het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Het bedrijf oordeelt dat thuiswerk niet mogelijk is in mijn functie. Wat zijn de mogelijkheden? Het bedrijf kan bepalen binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Indien het bedrijf oordeelt dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat je  bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), kan je het telewerk niet afdwingen. Indien je je niet wenst te verplaatsen, zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid.
Ik ben op vakantie in het buitenland, maar kan niet terugkeren omdat mijn terugvlucht geannuleerd werd. Wat nu? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt erkend als overmacht door de RVA en komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Wij zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen.
Ik word door mijn dokter officieel in quarantaine gezet omdat één van mijn familieleden mogelijks besmet is met het coronavirus. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt erkend als overmacht door RVA en komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.  Wij zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen.
Ik vrees dat ikzelf of één van mijn naasten besmet zijn met het coronavirus.
Op eigen initiatief wens ik in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht? 
Neen. Enkel een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een medisch attest of ingevolge een officiele maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 
Ik heb geen opvang voor mijn baby omdat de crèche gesloten is wegens een coronabesmetting. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht? Normaal gezien kan het gebrek aan kinderopvang niet ingeroepen worden om wegens overmacht tijdelijk werkloos te worden gesteld. Enkel indien het duidelijk bewezen wordt dat er geen kinderopvang was en dat je als ouder geen alternatief had, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden.
Ik wil thuisblijven voor de opvang van mijn schoolgaande kinderen. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht? Neen. In deze situatie kan geen beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht. Indien je niet gaat werken, zal je beroep moeten doen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Enkel indien wordt aangetoond dat er toch geen opvang mogelijk is (de school zou bijvoorbeeld materieel niet in de mogelijkheid zijn om opvang te voorzien) en je als ouder geen enkel alternatief hebt (geen telewerk mogelijk, je partner kan niet inspringen, enkel grootouders of andere personen van gevorderde leeftijd zouden kunnen inspringen), kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. 
Ik moet voor een ziek familielid zorgen. Wat moet ik doen?  Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. In dit geval heb je recht op familiaal verlof, dit is echter beperkt tot 10 dagen per jaar. Heb je langer nodig, dan zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij familiaal verlof, verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
Ik ben in tijdelijke werkloosheid en word ziek. Wat moet ik doen? De eerste schorsing blijft geldig, je blijft dus tijdelijk werkloos en hoeft administratief gezien niets te doen voor je ziekte.
Medische onderzoeken
Ik krijg een uitnodiging om een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Moet ik hieraan gevolg geven? Ja. Volgende onderzoeken blijven doorgaan:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
 5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 04/05/2020 om 8 uur.

FAQ voor bedrijven – klik hier