The Corona Special: AG Insurance in de kijker!

Deze week stellen we AG Insurance voor. De merkbelofte van AG Insurance luidt ‘Supporter van jouw leven’. Deze slogan vat samen wat ze beloven aan hun klanten: de gemoedsrust die ze nodig hebben om voluit te kunnen leven. 

We spraken met Davy Van Swael, Employer Branding & Employee Communication Officer bij AG.

Hoe heeft de coronacrisis de werkbelasting in uw bedrijf beïnvloed?

"De coronacrisis heeft in eerste instantie onze manier van werken van de ene dag op de andere totaal veranderd. Telewerk was al ingeburgerd bij AG, maar niet op deze schaal. Op enkele uitzonderingen na werken al onze 4.400 medewerkers nu al sinds medio maart vanuit hun kot. 

De afgelopen periode was er in bepaalde diensten minder werk, maar andere afdelingen konden net wat extra hulp gebruiken. Daarom zijn 80 collega’s tijdelijk aan de slag gegaan bij andere diensten om een handje te helpen. Het was des te specialer omdat alles digitaal verliep: elk contact, elke opleiding… Dat is helemaal anders dan wanneer je iemand live aan je scherm je manier van werken kan uitleggen, om daarna samen een koffie te drinken. Fantastisch om zoveel flexibiliteit te zien."

Wat hebben jullie geleerd uit heel de crisis?

"Deze crisis heeft voor een stuk bevestigd wat we al wisten, namelijk dat we trots mogen zijn op al onze medewerkers. Ze hebben enorm veel creativiteit en flexibiliteit getoond de voorbije periode. Van de ene dag op de andere hebben we onze manier van werken helemaal aangepast, met het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten voor ogen.

We hebben ook gezien hoe belangrijk het is om heel open, duidelijk en proactief te communiceren. Met 4.400 medewerkers zijn we een groot bedrijf, met een heel warme en stimulerende bedrijfscultuur. Dat zie je terug in onze interne communicatie. We hebben medewerkers stap voor stap geïnformeerd over wat we wisten, wat de plannen waren, hoe we het zouden aanpakken… En belangrijk: we hebben het ook eerlijk gezegd als we bepaalde antwoorden nog niet hadden."

Heeft het afstandswerken een grote impact op jullie bedrijfscultuur?

"We spreken intern heel bewust van ‘physical distance’ in plaats van ‘social distance’. Persoonlijk contact blijft buitengewoon belangrijk. Omdat het fysiek niet kon, deden we het digitaal. Ons intern sociaal netwerk bijvoorbeeld wordt nu meer dan ooit gebruikt om tips uit te wisselen, elkaar te informeren of gewoon contact te zoeken. 

Maar we zijn er ook van overtuigd dat we iets missen wanneer we fulltime telewerken: elkaar. De energie van collega’s die samenwerken. Die elkaar helpen, coachen, begeleiden. Die elkaar uitdagen om zaken anders te bekijken of nieuwe dingen te proberen… Daarom hebben we heel wat maatregelen genomen om onze gebouwen aan te passen, zodat medewerkers ook op kantoor konden werken, als ze dat wilden. In een veilige werkomgeving.

Intussen zijn we al een stap verder gegaan. Onze medewerkers werken nog altijd het grootste deel van hun tijd van thuis uit, maar komen nu eenmaal per week naar kantoor voor een ‘teamdag’. Om zaken te bespreken, elkaar te helpen, elkaar te coachen, ideeën uit te wisselen… Zaken die je wel even kunt vanop afstand, maar volgens ons efficiënter kunnen wanneer we samen zijn op kantoor. Het is dus een bewuste keuze."

Gaan jullie deze nieuwe manieren van werken blijven toepassen na de coronaperiode?

"De coronacrisis heeft ons ook geleerd dat we onze werkorganisatie nog verder kunnen verbeteren. Uitgebreid telewerk zal nog een tijdlang de norm blijven, maar in de toekomst willen we dat combineren met een (nog) bewustere manier van (samen)werken op kantoor. 

Onze kantoren moeten eerder een ontmoetingsplaats worden, waar we samenkomen met collega’s, partners en klanten. Waar we die momenten samen ten volle benutten om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Want het is zo dat je groeit. Als medewerker, als persoon én als bedrijf. Telewerk biedt heel wat voordelen, maar sommige dingen kunnen we niet vanuit ons kot."

Hoe kijken jullie als onderneming naar de toekomst?

"We zien de toekomst hoopvol tegemoet, omdat de coronacrisis ook de deugdelijkheid van ons distributiemodel heeft aangetoond. We geloven bij AG in een ‘phygital’ aanpak. Die verzoent het beste van twee werelden: (1) performante digitale tools en (2) de expertise en empathie van onze medewerkers, de zelfstandige verzekeringsmakelaars en de bankkantoren die onze producten verdelen. Dat zijn voor ons de ingrediënten van een geweldige klantenservice.

De laatste jaren is ons distributiemodel al sterk geëvolueerd. We ondersteunen onze distributiepartners steeds meer met digitale tools en hebben daar in deze crisis de vruchten van geplukt. Eén voorbeeld? Video-expertise. Dankzij die technologie konden schade-expertises tijdens de coronacrisis blijven doorgaan. De verzekeringsexpert hoeft immers niet persoonlijk langs te gaan bij de klant. De klant staat in verbinding met de verzekeringsexpert en brengt de schade in beeld via een app op zijn smartphone. 

Anderzijds hebben onze distributiepartners ook in deze crisis hun meerwaarde getoond als contactpunt voor bezorgde klanten."

Hoe waken jullie over de veiligheid van jullie medewerkers?

"We vinden als bedrijf dat we niet alleen een rol te spelen hebben voor onze eigen medewerkers en onze klanten, maar ook voor de maatschappij als geheel. We moeten er allemaal samen alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarom hebben we zowat al onze medewerkers de kans gegeven om fulltime van thuis uit te werken en hebben we hen daarin maximaal ondersteund. Onze IT- en Facility-afdelingen hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat iedereen over de nodige IT-apparatuur beschikt om op een ergonomische manier van thuis uit te kunnen werken.  We hebben ook maatregelen genomen zodat onze collega’s hun dagen heel flexibel konden indelen om hun thuiswerk met hun privéleven te combineren. Ze kunnen ’s morgens vroeger beginnen, ’s avonds later werken, makkelijker een uurtje verlof nemen… En we hebben geïnvesteerd in ons digitale opleidingsaanbod.

Intussen hebben we onze kantooromgeving helemaal aangepast zodat onze collega’s ook in optimale omstandigheden kunnen werken op kantoor. Ja, we zullen op een andere manier moeten werken dan in het verleden. En ja, we zullen anders met elkaar moeten omgaan. Maar hier zullen we creatief en flexibel mee omgaan."

Hoe zijn jullie blijven zorgen voor jullie klanten?

"We hebben er eerst en vooral voor gezorgd dat we onze belofte aan onze klanten nakwamen: we zijn hen blijven bijstaan in deze bijzondere periode. Maar we wilden een stap verder gaan. Daarom hebben we bepaalde polissen verruimd, zodat die beantwoorden aan de nieuwe realiteit. Een voorbeeld? Heel wat restaurants zijn gesloten en werken enkel met afhaalmenu’s of leveringen aan huis. Vaak doen ze dat met privévoertuigen die niet gedekt waren voor huis-aan-huisleveringen. Dat hebben we aangepast, zonder extra kosten.

Met onze dochteronderneming, AG Health Partner, hebben we bijvoorbeeld ook webinars georganiseerd om bedrijven te ondersteunen in hun aanpak van deze crisis en de mogelijke gevolgen ervan."

Op welke prestatie van de voorbije periode kijkt u met tevredenheid terug?

"Eind maart en begin april zouden de IT Recruitment Days bij AG plaatsvinden. Elk jaar werven we een 30-tal medewerkers aan voor een IT Traineeship. We rekruteren hen tijdens IT Recruitment Days: in één dag leren ze ons en ons bedrijf beter kennen, voeren ze een opdracht uit en hebben ze interviews met onze recruiters en collega’s van IT. Toen het evenement niet kon doorgaan, hebben we het omgevormd tot een digitaal evenement. Het resultaat was geweldig: we hebben 19 studenten een contractvoorstel kunnen doen.

We hebben nog altijd tientallen vacatures, voor IT-profielen, maar bijvoorbeeld ook voor projectmanagers, sales managers of experts in digitale marketing. Wie nieuwsgierig is, moet maar eens kijken op jobs.ag.be en solliciteren. Onze recruiters nemen dan heel snel contact op."

Heb je de vorige editie van onze "Bedrijf in de kijker" gemist? Geen probleem! Herbekijk hier het interview met Vanheede.

Vanheede in de kijker