The Corona Special: Vanheede in the picture!

Deze week stellen we Vanheede Environment Group voor. Een fantastisch bedrijf dat afval op een duurzame manier verwerkt om het zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing te geven. 

We spraken met Mevr Kim Douchi, HR-Recruiter - klant Vanheede Environment Group.

Is het in jullie bedrijf nu drukker dan voor de coronaperiode, of net niet?

"Wij behoren tot de groep van de essentiële beroepen en zijn dus blijven doorwerken tijdens deze crisis. Bepaalde diensten hebben het extra druk, bijvoorbeeld de P+MDlijn en de huis-aan-huisophaling. Andere afdelingen hebben het net minder druk, zoals bij de perswagenchauffeurs die rolcontainers ledigen bij professionele klanten. De grootste oorzaak is het volledig stoppen van bepaalde sectoren zoals horeca, enz. naast de verminderde economische activiteit van de bedrijven."

Welke maatregelen werden er bij jullie genomen en hoe verliep dat?

"In het begin was het toch wel even zoeken. We dienden gewoontes stop te zetten, zoals de hartelijke warme begroeting met een handdruk of kus, typerend voor de Franse bevolking. Er was aanvankelijk zelfs even paniek, maar nadat directie, leidinggevenden, de preventieadviseur en de vakbondsdelegatie duidelijke informatie hadden gegeven, hebben onze medewerkers zich terug ingezet zoals vanouds, met een aangepaste manier van werken. Om veilig te kunnen werken, hebben we heel wat maatregelen ingevoerd: we zorgden voor handschoenen en desinfecterende zeep. De werkposten werden zodanig opgesteld dat alle medewerkers meer dan 1,5 m uit elkaar staan en de werkposten worden om het uur ontsmet. Ook trapleuningen worden op geregelde basis ontsmet. Iedere dag is er een gespecialiseerde firma die zowel de sanitaire blokken als de eetplaatsen komt schoonmaken. We hebben de gemeenschappelijke ruimtes omgebouwd zodat we de regel van social distancing ook daar kunnen respecteren. Door gespreide pauzes en gespreide momenten om zich om te kleden bevinden er zich minder medewerkers in eenzelfde ruimte. 

Werknemers kunnen zich ook niet langer verplaatsen met één of meerdere collega’s, nodige documenten om over de grens te komen worden iedere dag herbekeken en bijgewerkt waar nodig. Bij minder werk, maken we ook gebruik van de overmacht wegens Corona. Elke dag herbekijken we de planning, in functie van de benodigde bezetting. We communiceren ook via mail en flyers met het grote publiek om respect te vragen voor onze medewerkers. Zo vragen we contact te vermijden met onze mensen en meer dan 1,5 meter afstand te houden. We verkiezen ook om geen documenten af te laten tekenen door onze chauffeurs. Omdat communicatie in deze tijden héél belangrijk is, werd een crisiscel opgesteld met leidinggevenden van Vanheede, zo zorgden we voor een onmiddellijke en uniforme communicatie via mail, flyers en mondeling."

Wat hebben jullie geleerd uit deze crisis?

"Een goede organisatie is in elk bedrijf, maar ook in elke afdeling, belangrijk om in moeilijke situaties correcte en snelle beslissingen te kunnen nemen. Ook solidariteit is van vitaal belang, op alle niveaus. We zijn dan ook blij te melden dat bijna alle klanten begrip tonen voor alle preventieve acties die Vanheede heeft opgesteld."

Zijn er bepaalde positieve zaken naar boven gekomen die onverwacht of niet te voorspellen waren?

"Er is meer begrip van iedereen dan we verwacht hadden, ook op het moment dat je mensen (gedeeltelijk) werkloos moet stellen."

Hoe kijkt u naar de toekomst?

"Gematigd positief! Het zal lang duren vooraleer de economie terug op het niveau van voorheen zal komen, maar we verwachten en hopen wel dat de situatie stapsgewijs zal beginnen verbeteren."

Zijn er leuke anekdotes die u wil/kan delen?

"Niet direct, maar de inventiviteit op sociale media in de lockdown-periode, bezorgt een mens toch de broodnodige smile! Het initiatief van onze eigen mensen om witte lintjes aan de vrachtwagens te hangen."

We spraken ook met uitzendkracht Michel Loridan, die bij Vanheede Environment Group werkt als operator binnen de P+MD lijn (vestiging Rumbeke).

Hoe ervaar je het werk momenteel?

"Het werk op zich is nog steeds hetzelfde, maar de omstandigheden zijn natuurlijk anders."

Zijn er ook positieve aspecten aan het werk in deze coronatijden?

"Zeker! Iedereen is solidair met elkaar en er is ook meer dialoog tussen medewerkers onderling en tussen de leidinggevenden en de medewerkers."

Wat is de moeilijkste kant van de coronamaatregelen?

"De voorzorgsmaatregelen zijn soms praktisch moeilijk uitvoerbaar: het is niet zo eenvoudig om ons werk goed te doen en tegelijk afstand te houden van elkaar, onze handen constant te wassen en een masker te dragen."

Wat heb jij persoonlijk geleerd uit deze crisis? 

"Dat moeilijke situaties mensen ook dichter bij elkaar kunnen brengen, dat merk ik duidelijk in mijn eigen team. En ook dat dialoog en communicatie heel erg belangrijk zijn."

Hoe kijk je naar de toekomst?

"Toch positief. Ik hoop dat we hier snel uit geraken!"

Heb je nog een leuke anekdote?

"Het is niet echt een anekdote, maar het doet zo veel deugd om de solidariteit onder de medewerkers te zien. Het is hoopgevend dat iedereen zijn bezorgdheden met elkaar kan delen en vooral dat de leidinggevenden ook openstaan voor dialoog. Iedereen die nu nog aan het werk is, lijkt in elk geval “figuurlijk” veel dichter bij elkaar te staan dan vroeger!"