Ongetwijfeld volg je net als ons de berichten in de media rond het Coronavirus -Covid19 nauwlettend op. Als je werkgever wil Unique je eveneens informeren over wat je als uitzendmedewerker moet weten:

7 gouden hygiëneregels:

  • Was je handen regelmatig en grondig
  • Hoest/nies in een papieren zakdoek en gooi die dan weg
  • Gebruik een papieren zakdoek, geen stoffen. 
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan
  • Vermijd handen te geven en kussen
  • Vermijd nauw contact met anderen als je ziek ben

Wat zijn de symptomen bij corona-besmetting? 

De symptomen zijn hoge koorts ( + 38°c), hoesten, keelpijn en kortademigheid. 

Wat moet je doen bij ziekte? 

Ga niet werken zodra je deze symptomen vertoont. Contacteer je arts en vraag een huisbezoek, vermijd de wachtzaal van de arts. Breng zoals steeds bij ziekte je Unique contactpersoon op de hoogte en bezorg tijdig je medisch attest.

Wat te doen bij besmetting?

Wie effectief besmet is met het Coronavirus vragen we om onmiddellijk contact op te nemen met je Unique kantoor. Zij zullen op hun beurt de Preventiedienst verwittigen en de nodige stappen ondernemen. 

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen je in de komende periode  informeren wanneer nodig. 

Heb je nu nog vragen, stel die dan aan je vertrouwde contactpersoon.  Zij zullen je indien nodig doorverwijzen naar onze preventiedienst of de juridisch dienst.

Hou je goed!