FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Naar aanleiding van de grote stijging van het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen, heeft de provinciale crisiscel van Antwerpen op maandag 27 juli 2020 extra maatregelen bekend gemaakt. Één van die maatregelen is verplicht telewerk. Al onze kantoren in de provincie Antwerpen zijn daarom fysiek gesloten. Uiteraard blijven we de continuïteit van onze dienstverlening garanderen. Onze medewerkers zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype: https://www.unique.be/nl/over-ons/kantoren

VRAAGANTWOORD

Mag ik naar het buitenland reizen?

Kom je, zoals de overheid definieert, terug uit vakantie vanuit een hoog risicogebied of een lockdown gebied met kleurcode ROOD (zie FOD buitenlandse zaken) dan moet je 2 weken in quarantaine en word je ook verplicht je te laten testen.  Het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid om de nationale veiligheidsmaatregelen correct na te leven. 

Kom je, zoals de overheid definieert, terug uit vakantie vanuit een risicogebied gebied met kleurcode ORANJE (zie FOD buitenlandse zaken) dan moet er enkel getest worden bij het ontstaan van symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, er is geen quarantaine aanbevolen.  Als je symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op COVID-19, dien je je huisarts te contacteren en de reisgeschiedenis te vermelden.

Kom je, zoals de overheid definieert, terug uit vakantie vanuit een gebied met kleurcode GROEN (zie FOD buitenlandse zaken) dan zijn er geen bijzondere beperkingen opgelegd. De algemene voorzorgsmaatregelen blijven hier van toepassing. 


Bereikbaarheid/vacatures
1Zijn de medewerkers van Unique nog bereikbaar op hun vaste nummers nu zij aan thuiswerk doen?Onze medewerkers bellen via hun computer, zij kunnen dus perfect jouw oproep behandelen.
Onze medewerkers werken terug op kantoor, maar achter gesloten deuren om de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen. Maak dus altijd - telefonisch of online via www.unique.be - een afspraak.
2Kan ik nu nog werk vinden? Heeft het nog zin om te solliciteren in deze periode?Absoluut! Er zijn nog steeds sectoren waar er net nu extra werk is, en we blijven ook verder werken voor de bedrijven die nu tijdelijk gesloten zijn maar bij heropening meteen extra medewerkers nodig hebben.
3Zijn er nog vacatures? Absoluut! Alle vacatures staan op de website www.unique.be en je kan dadelijk online solliciteren.
Mijn contract
4Door de coronacrisis wordt mijn contract als uitzendkracht niet meer verlengd. Wat nu?Indien jouw contract niet meer verlengd wordt, ontvang je een C4 en kan je daarmee naar je uitbetalingsinstelling om gewone werkloosheidsuitkeringen te ontvangen.
5Ik heb een contract als uitzendkracht getekend en het bedrijf waar ik werk weigert mijn tewerkstelling omdat ik terugkeer vanuit het buitenland. Kan dat?Dergelijke preventieve maatregel kan niet leiden tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Indien dit de enige weigeringsgrond is, zal je recht hebben op loon.

Contract/werkloosheid/documenten
6Ik kan/mag niet meer gaan werken. Kom ik in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen? En is er een wachttijd?Je kan in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als je een contract hebt en de klant waar je bent tewerkgesteld zich in een overmachtssituatie bevindt. Er is geen wachttijd voor deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
7Krijg ik een formulier C3.2 A als ik in aanmerking kom voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?Als je tijdelijk werkloos wordt gesteld, word je uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A tot 31-08-2020. Het uitzendbureau dient dit dus voorlopig niet meer af te leveren. Je kan voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het uitzendbureau.
8Ik ben tijdelijk werkloos gesteld onder vast contract, mag ik ergens anders gaan werken als uitzendkracht? Gezien de arbeidsovereenkomst geschorst werd door de tijdelijke werkloosheid kan je bij een andere werkgever, zoals een uitzendkantoor, gaan werken. Dit kan wel een impact hebben op jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering.
9Wat is het bedrag van de uitkering die ik zal ontvangen bij werkloosheid?Het bedrag dat een werknemer uitbetaald krijgt, is een percentage van het brutoloon. Bij klassieke werkloosheid is dat 65%, bij tijdelijke werkloosheid is dat momenteel 70%. De uitkering is geplafonneerd op maximaal 2.754,76 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dus nooit meer dan 65 of 70 procent van die 2.754,76 euro. Wie tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag.
10Ik ben tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht. Hoe moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen?Je kan voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het interimkantoor.
Werken in het buitenland
11Moet ik als grensarbeider in het bezit zijn van een attest om in Frankrijk te gaan werken?Neen, een specifiek attest is niet meer nodig sinds 15-06-2020.
12Kan ik als uitzendkracht met een Franse woonplaats beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen overmacht (corona)?Ja. Je moet je aanvraag dan richten tot het werkloosheidsbureau van Moeskroen. 
13Kan ik als uitzendkracht met een Nederlandse woonplaats beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen overmacht (corona)?Ja. Je moet je aanvraag dan richten tot het werkloosheidsbureau van Turnhout. 
14Ik ben uitzendkracht/grensarbeider en heb zowel een Franse als een Belgische arbeidsovereenkomst. Heb ik recht op Belgische tijdelijke werkloosheid?De wetgeving van het land van de woonplaats is van toepassing voor zover je minstens 25% werkt in het land van de woonplaats. Als je dus als Belgische uitzendkracht met woonplaats in België, minstens 25% van je activiteit uitoefent in België, is de Belgische wetgeving van toepassing en zal er tijdelijke werkloosheid in België worden toegepast.
Student
15Ik ben student, mag ik werken in deze periode? Ja, men gaat er van uit dat je niet vrijwillig je studies hebt opgeschort en dat je bijgevolg je hoofdstatuut als student behoudt. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen meerderjarige en minderjarige studenten. Voor de meerderjarige studenten is er geen probleem. Minderjarige studenten kunnen in principe alleen aan het werk gezet worden "buiten de normale schooluren", ook in deze periode. Voor niet-EU studenten blijft de 20-urenregel onverminderd van toepassing.
Let wel: je mag enkel werken in een bedrijf waar de maatregelen opgelegd door de overheid nageleefd worden.
De regering heeft beslist dat de uren tijdens Q2 (van 1-04-2020 tem 30-06-2020) niet meetellen in je contingent van 475u. Deze uren kunnen dus aan verminderde sociale zekerheidsbijdragen gepresteerd worden.
16Ik ben student, kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden?Studenten kunnen omwille van hun statuut niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen bijgevolg geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.
Ziekte & gevolgen voor contract en betaling/besmetting/preventie
17Welke preventiemaatregelen moet een bedrijf nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Situatie vanaf 04-05-2020: het is belangrijk bepaalde regels te blijven respecteren, ongeacht de exitfase waarin we ons bevinden.
Regels als:
- het beperken van contacten tussen mensen
- het respecteren van veilige afstanden
- goede hygiënische reflexen
Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
 Wanneer het bedrijf waar je werkt dit niet respecteert moet je ons dit onmiddellijk melden. Wij zullen verder contact opnemen met dit bedrijf/onze klant en jou informeren.
18Welke preventiemaatregelen moet ik zelf nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? • Was je handen regelmatig en grondig.
• Hoest/nies in een papieren zakdoek en gooi die dan weg.
• Gebruik een papieren zakdoek.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
• Vermijd fysiek contact.
 • Respecteer een sociale afstand van 1,5 meter. 
19Het bedrijf waar ik werk heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Moet ik alle Covid-19 richtlijnen van de klant volgen?Ja, als uitzendmedewerker ben je verplicht de richtlijnen op je werkplek strikt na te leven. 
20Moet het bedrijf waar ik werk voorzien in beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d.?Indien in de uitvoering van jouw functie deze beschermingsmiddelen van toepassing zijn, dan moet het bedrijf waar je werkt deze zowel voor de vaste als voor de uitzendmedewerkers voorzien.
21Ik moet op mijn werkplek een mondmasker dragen. Ik heb zelf een mondmasker. Mag ik mijn eigen mondmasker dragen op het werk?Als uitzendmedewerker volg je de richtlijnen die van toepassing zijn in het bedrijf waar je werkt. Indien daar bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en/of verplicht worden voor de vaste medewerkers van dit bedrijf, dan moeten deze ook voor jou voorzien en ter beschikking worden gesteld.
22Ik stel vast dat de Covid-19 maatregelen op mijn werkplek niet nageleefd worden. Wat moet ik doen?  Neem dadelijk contact op met je Unique kantoor om dit te bespreken en zo snel mogelijk op te lossen.
23Ik ben besmet met corona. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
24Ik ben ziek, ik ben niet besmet met het coronavirus, maar ik word arbeidsongeschikt verklaard door mijn huisarts. Wat moet ik doen?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
25Ik ben tewerkgesteld bij een bedrijf en ik word ziek tijdens de dag en ga naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?Wanneer je ziek wordt in de loop van de dag en je krijgt akkoord van het bedrijf dat je mag vertrekken, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Indien je nadien ook ziek thuis blijft zal je, mits verwittiging en medisch attest, recht hebben op gewaarborgd loon ziekte. Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.

26Ik wil niet werken uit angst om besmet te geraken.Je zal je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
27Ik ben een risicopatiënt (bv. diabetes) en verkies het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Het bedrijf oordeelt dat thuiswerk niet mogelijk is in mijn functie. Wat zijn de mogelijkheden?Het bedrijf kan bepalen binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Indien het bedrijf oordeelt dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat je  bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), kan je het telewerk niet afdwingen. Indien je je niet wenst te verplaatsen, zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid.
28Ik ben op vakantie in het buitenland, maar kan niet terugkeren omdat mijn terugvlucht geannuleerd werd. Wat nu?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt erkend als overmacht door de RVA en komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Wij zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen.
29Ik word door mijn dokter officieel in quarantaine gezet omdat één van mijn familieleden mogelijks besmet is met het coronavirus. Wat moet ik doen?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt erkend als overmacht door RVA en komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.  Wij zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen.
30Ik vrees dat ikzelf of één van mijn naasten besmet zijn met het coronavirus. Op eigen initiatief wens ik in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht?Neen. Enkel een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een medisch attest of ingevolge een officiele maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 
31Ik heb geen opvang voor mijn baby omdat de crèche gesloten is wegens een coronabesmetting. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht?Normaal gezien kan het gebrek aan kinderopvang niet ingeroepen worden om wegens overmacht tijdelijk werkloos te worden gesteld. Enkel indien het duidelijk bewezen wordt dat er geen kinderopvang was en dat je als ouder geen alternatief had, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden.
32Ik wil thuisblijven voor de opvang van mijn schoolgaande kinderen. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht?Neen. In deze situatie kan geen beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht. Indien je niet gaat werken, zal je beroep moeten doen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Enkel indien wordt aangetoond dat er toch geen opvang mogelijk is (de school zou bijvoorbeeld materieel niet in de mogelijkheid zijn om opvang te voorzien) en je als ouder geen enkel alternatief hebt (geen telewerk mogelijk, je partner kan niet inspringen, enkel grootouders of andere personen van gevorderde leeftijd zouden kunnen inspringen), kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. 
33Ik moet voor een ziek familielid zorgen. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. In dit geval heb je recht op familiaal verlof, dit is echter beperkt tot 10 dagen per jaar. Heb je langer nodig, dan zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij familiaal verlof, verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
34Ik ben in tijdelijke werkloosheid en word ziek. Wat moet ik doen?De eerste schorsing blijft geldig, je blijft dus tijdelijk werkloos en hoeft administratief gezien niets te doen voor je ziekte.
Medische onderzoeken
35Ik krijg een uitnodiging om een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Moet ik hieraan gevolg geven?Ja. Volgende onderzoeken blijven doorgaan:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
 5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest 
36In welke gevallen moet ik fysiek aanwezig zijn wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden?Medische onderzoeken gaan gewoon weer normaal door, dus je moet fysiek aanwezig zijn. Neem wel een mondmasker mee, want dat zal je moeten dragen tijdens het onderzoek. 
37Mag mijn lichaamstemperatuur gecontroleerd worden?Als een temperatuuropname niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van je persoonsgegevens, is dit mogelijk. 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 17-07-2020 om 8 uur.

FAQ voor bedrijven – klik hier