FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 (UPDATE 30-10-2020)
VRAAGANTWOORD


Bereikbaarheid/vacatures
Zijn de medewerkers van Unique nog bereikbaar op hun vaste nummers nu zij aan thuiswerk doen?Onze medewerkers bellen via hun computer, zij kunnen dus perfect jouw oproep behandelen.

Kan ik nu nog werk vinden? Heeft het nog zin om te solliciteren in deze periode?Absoluut! Er zijn nog steeds sectoren waar er net nu extra werk is, en we blijven ook verder werken voor de bedrijven die nu tijdelijk gesloten zijn maar bij heropening meteen extra medewerkers nodig hebben.
Zijn er nog vacatures? Absoluut! Alle vacatures staan op de website www.unique.be en je kan dadelijk online solliciteren.
Mijn contract
Door de coronacrisis wordt mijn contract als uitzendkracht niet meer verlengd.  Wat nu?Indien jouw contract niet meer verlengd wordt, ontvang je een C4 en kan je daarmee naar je uitbetalingsinstelling om gewone werkloosheidsuitkeringen te ontvangen.
Contract/werkloosheid/documenten
Ik kan/mag niet meer gaan werken gelet op de situatie bij de klant.     Kom ik in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen? En is er een wachttijd?Je kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid als je een contract hebt van minstens 5 dagen en de klant waar je bent tewerkgesteld ook tijdelijke werkloosheid toepast voor zijn vaste medewerkers.Afhankelijk van de concrete situatie bij de klant, zal je ofwel tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona of tijdelijke werkloosheid wegen economische redenen hebben.  Er is in beide gevallen geen wachttijd.
Krijg ik een formulier C3.2 A als ik in aanmerking kom voor tijdelijke werkloosheid?Het is belangrijk te weten welke vorm van tijdelijke werkloosheid wordt toegepast. Voor tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, word je uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A tot 31 december 2020. Het uitzendbureau dient dit dus voorlopig niet meer af te leveren. Je kan voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het uitzendbureau. Ben je tijdelijk werkloos wegens economische redenen, wegens overmacht - quarantaine of wegens overmacht - sluiting school/crèche/opvangcentrum dan zal jouw uitzendbureau wel nog een C3.2 A afleveren. Dit document heb je nodig om recht te hebben op uitkeringen.
Ik ben tijdelijk werkloos gesteld onder vast contract, mag ik ergens anders gaan werken als uitzendkracht? Gezien de arbeidsovereenkomst geschorst werd door de tijdelijke werkloosheid kan je bij een andere werkgever, zoals een uitzendkantoor, gaan werken. Dit kan wel een impact hebben op jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering.
Wat is het bedrag van de uitkering die ik zal ontvangen bij tijdelijke werkloosheid?De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bedragen momenteel 70% van jouw brutoloon. Dit brutoloon is geplafonneerd op 2.754,76 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dus nooit meer dan 70 procent van die 2.754,76 euro.

Werk je momenteel in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming, dan ontvang je bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

 Ook als je tijdelijk werkloos bent omwille van de opvang van een kind, ontvang je bovenop de werkloosheidsuitkering tot en met 31.12.2020 altijd het supplement van € 5,63 per dag, zelfs indien je niet tewerkgesteld bent in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming.
 


Ik ben tijdelijk werkloos gesteld. Hoe moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen?Dit hangt af van het type tijdelijke werkloosheid.
Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - corona (omdat je tewerkgesteld bent in een hard getroffen onderneming of sector) kan je voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het interimkantoor. Dit formulier is beschikbaar op de website van jouw uitbetalingsinstelling.

Bij andere vormen van tijdelijke werkloosheid zal je het formulier C3.2 WERKNEMER moeten indienen bij je uitbetalingsinstelling, alsook op het einde van de maand het C3.2A controledocument moeten voorleggen.

 Bij economische werkloosheid zal je hierbovenop ook een C1 formulier dienen voor te leggen. Dit formulier wordt uitgereikt door de uitbetalingsinstelling.
Werken in het buitenland
Moet ik als grensarbeider in het bezit zijn van een attest om in Frankrijk te gaan werken?
Neen, een specifiek attest is niet meer nodig sinds 15 juni 2020. Sinds 23 oktober 2020 geldt in Frankrijk een avondklok voor 4 weken. Professionele verplaatsingen en woonwerkverplaatsingen zijn gedurende de avondklok mogelijk, maar daarvoor heb je een attest van de werkgever nodig.
Kan ik als uitzendkracht met een Franse woonplaats beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen overmacht (corona)?
Ja. Je moet je aanvraag dan richten tot het werkloosheidsbureau van Moeskroen. 
Kan ik als uitzendkracht met een Nederlandse woonplaats beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen overmacht (corona)?
Ja. Je moet je aanvraag dan richten tot het werkloosheidsbureau van Turnhout. 
Ik ben uitzendkracht/grensarbeider en heb zowel een Franse als een Belgische arbeidsovereenkomst. Heb ik recht op Belgische tijdelijke werkloosheid?De wetgeving van het land van de woonplaats is van toepassing voor zover je minstens 25% werkt in het land van de woonplaats. Als je dus als Belgische uitzendkracht met woonplaats in België, minstens 25% van je activiteit uitoefent in België, is de Belgische wetgeving van toepassing en zal er tijdelijke werkloosheid in België worden toegepast.
Student
Ik ben student, kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden?Studenten kunnen omwille van hun statuut niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen bijgevolg geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.
Ziekte & gevolgen voor contract en betaling/besmetting/preventie
Welke preventiemaatregelen moet een bedrijf nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Het is belangrijk dat bedrijven bepaalde regels blijven respecteren.
Regels als:
- het beperken van contacten tussen mensen
- het respecteren van veilige afstanden
- goede hygiënische reflexen
- het respecteren van het telewerk als norm voor beroepen die dit toelaten
Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
 Wanneer het bedrijf waar je werkt dit niet respecteert moet je ons dit onmiddellijk melden. Wij zullen verder contact opnemen met dit bedrijf/onze klant en jou informeren.
Welke preventiemaatregelen moet ik zelf nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? • Volg nauwgezet de instructies van de overheid op
• Ga in quarantaine bij een hoogrisicocontact en contacteer jouw huisarts
• Was je handen regelmatig en grondig.
• Hoest/nies in een papieren zakdoek en gooi die dan weg.
• Gebruik een papieren zakdoek.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
• Vermijd fysiek contact.
 • Respecteer een sociale afstand van 1,5 meter. 
Het bedrijf waar ik werk heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Moet ik alle Covid-19 richtlijnen van de klant volgen?Ja, als uitzendmedewerker ben je verplicht de richtlijnen op je werkplek strikt na te leven. 
Moet het bedrijf waar ik werk voorzien in beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d.?Indien in de uitvoering van jouw functie deze beschermingsmiddelen van toepassing zijn, dan moet het bedrijf waar je werkt deze zowel voor de vaste als voor de uitzendmedewerkers voorzien.
Ik moet op mijn werkplek een mondmasker dragen. Ik heb zelf een mondmasker. Mag ik mijn eigen mondmasker dragen op het werk?Als uitzendmedewerker volg je de richtlijnen die van toepassing zijn in het bedrijf waar je werkt. Indien daar bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en/of verplicht worden voor de vaste medewerkers van dit bedrijf, dan moeten deze ook voor jou voorzien en ter beschikking worden gesteld.
Ik stel vast dat de Covid-19 maatregelen op mijn werkplek niet nageleefd worden. Wat moet ik doen?  Neem dadelijk contact op met je Unique kantoor om dit te bespreken en zo snel mogelijk op te lossen.
Ik ben besmet met corona. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
Ik ben ziek, ik ben niet besmet met het coronavirus, maar ik word arbeidsongeschikt verklaard door mijn huisarts. Wat moet ik doen?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
Ik ben tewerkgesteld bij een bedrijf en ik word ziek tijdens de dag en ga naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?Wanneer je ziek wordt in de loop van de dag en je krijgt akkoord van het bedrijf dat je mag vertrekken, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Indien je nadien ook ziek thuis blijft zal je, mits verwittiging en medisch attest, recht hebben op gewaarborgd loon ziekte. Bij voldoende anciënniteit zal dit door ons worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.

Ik wil niet werken uit angst om besmet te geraken.Je zal je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
Ik ben een risicopatiënt (bv. diabetes) en verkies het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Het bedrijf oordeelt dat thuiswerk niet mogelijk is in mijn functie. Wat zijn de mogelijkheden?Het bedrijf kan bepalen binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Indien het bedrijf oordeelt dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat je     bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), kan je het telewerk niet afdwingen. Indien je je niet wenst te verplaatsen, zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Mogelijks schrijft jouw arts een quarantainevoorschrift, waarmee je voor jouw lopende contract recht kan hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
Ik ben op vakantie in het buitenland, maar kan niet terugkeren omdat mijn terugvlucht geannuleerd werd. Wat nu?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt door de RVA echter in zeer weinig gevallen erkend als overmacht en komt dus zelden in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Wij bekijken samen met jou wat de beste optie is.  zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen.
Ik word door mijn dokter officieel in quarantaine gezet omdat één van mijn familieleden mogelijks besmet is met het coronavirus. Wat moet ik doen?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt erkend als overmacht door RVA en komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.  Wij zullen dit voor jou in orde maken, via je vakbond of hulpkas zal je een uitkering ontvangen. Als je een contract hebt van minstens 5 dagen , telewerk gelet op jouw functie geen optie is en je levert een quarantaineattest af aan jouw uitzendbureau, dan wordt het nodige gedaan om jouw tijdelijke werkloosheid aan te geven. Uiteraard dien je zelf nog het nodige te doen om je uitkering aan te vragen bij jouw uitbetalingsinstelling.
Ik vrees dat ikzelf of één van mijn naasten besmet zijn met het coronavirus. Op eigen initiatief wens ik in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht?
Neen. Enkel een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een quarantaineattest of ingevolge een officiele maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. We raden je wel ten stelligste aan om in dergelijk geval jouw huisarts te contacteren en de instructies van de overheid op te volgen.
Mijn kind moet in quarantaine. Kan ik tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen?De RVA aanvaardt geen tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind dat in quarantaine moet. Je zal hiervoor verlof/overuren/ADV/familiaal verlof dienen op te nemen.
De school van mijn kind sluit omwille van corona. Kan ik tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen?Als je een contract hebt van minstens 5 dagen en een attest sluiting - afgegeven door de school - overhandigt aan jouw uitzendbureau, dan wordt het nodige gedaan om jouw tijdelijke werkloosheid aan te geven. Uiteraard dien je zelf nog het nodige te doen om je uitkering aan te vragen bij jouw uitbetalingsinstelling.
Ik heb geen opvang voor mijn baby omdat de crèche gesloten is wegens een coronabesmetting. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid?Als je een contract hebt van minstens 5 dagen en een attest sluiting - afgegeven door de crèche - overhandigt aan jouw uitzendbureau, dan wordt het nodige gedaan om jouw tijdelijke werkloosheid aan te geven. Uiteraard dien je zelf nog het nodige te doen om je uitkering aan te vragen bij jouw uitbetalingsinstelling.
Ik moet voor een ziek familielid zorgen. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. In dit geval heb je recht op familiaal verlof, dit is echter beperkt tot 10 dagen per jaar. Heb je langer nodig, dan zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij familiaal verlof, verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
Ik ben in tijdelijke werkloosheid en word ziek. Wat moet ik doen?Indien u (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kan je geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Je moet dan jouw mutualiteit contacteren.
Ik vertoon coronasymptomen, krijg een quarantaineattest en wordt getest. Het resultaat is negatief. Mag ik onmiddellijk na het negatieve resultaat opnieuw aan het werk? Als werkgever kunnen we ons niet boven het medisch advies van jouw huisarts stellen. Je zal bijgevolg gedurende de volledige duurtijd van het quarantaineattest in quarantaine moeten blijven. Als je daarna nog symptomen zou vertonen, vragen we je om langer thuis te blijven en opnieuw contact op te nemen met je huisarts.
Ik vertoon geen coronasymptomen, maar krijg een quarantaineattest en dien me te laten testen. Het resultaat is negatief. Mag ik onmiddellijk na het negatieve resultaat opnieuw aan het werk? Als werkgever kunnen we ons niet boven het medisch advies van jouw huisarts stellen. Je zal bijgevolg gedurende de volledige duurtijd van het quarantaineattest in quarantaine moeten blijven, ook al vertoon je geen symptomen. We vragen je in ieder geval alert te blijven en bij het optreden van symptomen, thuis te blijven en opnieuw contact op te nemen met je huisarts.
Moet ik in het bezit zijn van een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat mijn aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is of waaruit blijkt dat ik me gedurende de nachtklok dien te verplaatsen naar de werkvloer?In België is dat vooralsnog geen wettelijke verplichting. 
Medische onderzoeken
Ik krijg een uitnodiging om een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Moet ik hieraan gevolg geven?Ja. Volgende onderzoeken blijven doorgaan:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
 5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest 
In welke gevallen moet ik fysiek aanwezig zijn wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden?Voor alle voorafgaandelijke medische onderzoeken is een fysiek medisch onderzoek vereist. In een fase van een lock-down, zijn er bepaalde EDPBW die ook telefonische consultaties voorzien. Deze telefonische consultaties zijn niet van toepassing op veiligheidsfuncties hier is een fysiek medisch onderzoek altijd vereist.
 Neem in geval een fysiek medisch onderzoek wel een mondmasker mee, want dat zal je moeten dragen tijdens het onderzoek. 
Mag mijn lichaamstemperatuur gecontroleerd worden?Als een temperatuuropname niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van je persoonsgegevens, is dit mogelijk. 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 30/10/2020 om 8 uur.