Assessment of Development center 

Om als organisatie duurzaam en succesvol te blijven, is het essentieel dat de juiste werknemers, in lijn met de strategie en cultuur van jouw organisatie, worden aangeworven en ontwikkeld. Om je hierbij te helpen, heeft onze zusteronderneming Solvus een expertisecentrum rond assessments en development centers opgericht, zodat je steeds de juiste talenten vindt.

Van beoordeling tot ontwikkeling

In een assessment center trachten we een voorspelling te doen over het toekomstig functioneren van een kandidaat. Dat doen we door verschillende aspecten in kaart te brengen zoals persoonlijkheid, competenties en de match met jouw organisatie (cultural fit). In een development center gaan we ons voornamelijk focussen op de ontwikkeling van je medewerker.

Zowel een assessment center als een development center vertrekken vanuit hetzelfde punt: competenties in kaart brengen. Waar een assessment center vooral een antwoord zoekt op de vraag of iemand klaar is op korte termijn om een bepaalde functie op te nemen, focust een development center zich eerder op de ontwikkeling van een medewerker op langere termijn.

In een development center brengen we potentieel in kaart om vervolgens de link te leggen naar de toekomst. We geven je medewerker concrete tips mee, zowel de dag zelf als nadien, en stellen een persoonlijk opleidingsplan samen met diens leidinggevende en/of HR. Met een development center ondersteunen we dus de ontwikkeling van jouw medewerker.

Inhoud & aanpak

Om competenties in kaart te brengen doen we beroep op verschillende tools zoals rollenspelen, analyse- en presentatie oefeningen, postbakoefeningen, persoonlijkheidsvragenlijsten en redeneertesten. De gecombineerde oefeningen vergroten de voorspellingskracht. Zo voel jij je zekerder van je aanwerving én krijg je ook een inzicht in het potentieel van je toekomstige werkkracht.

We ontwikkelden ons eigen competentie-framework waarin we 27 kerncompetenties gedefinieerd hebben en waarop onze assessment en development centers gebaseerd zijn. We volgen steeds de markt op en we blijven inzetten op innovatie, zodat jij zeker bent dat de meest relevante tools gebruikt worden.

Welke profielen?

Het expertisecentrum van Solvus voert op jaarbasis ongeveer 2000 assessments uit voor verschillende bedrijven en organisaties in diverse sectoren, zowel in de publieke sector als in de privésector. Wij beperken ons niet tot specifieke profielen maar streven er naar om met jou een aanpak op maat uit te stippelen. Samen met jou zoeken we naar de juiste oplossing.

Praktisch?
  • Doorloop van een halve of een volledige dag
  • Zowel face-to-face als digitaal 
  • Uitgebreid verslag na 3 dagen, met duidelijk advies, overzicht van sterktes en ontwikkelingspunten en inzicht in het ontwikkelingspotentieel
Kostprijs

De kostprijs varieert naargelang het programma, de duurtijd van een assessment of development center en het aantal competenties dat we in kaart brengen. We streven er steeds naar om maatwerk te leveren en bijgevolg zijn onze prijzen ook op maat. Contacteer ons gerust voor meer informatie of vraag een offerte op.

Wilt u een Assessment of een 
Development center aankopen?

Aanvragen