Kernactiviteiten van onze HR-service

Unique is jouw trusted HR-partner. Je krijgt bij Unique een persoonlijke aanpak in onze kernactiviteiten, van uitzenden tot veiligheid en preventie.

Uitzenden


Je hebt recht op een topservice. Dankzij ons netwerk, onze technologie en onze sterke aanwezigheid in de markt bieden we kwaliteit in alle facetten van uitzenden: tijdelijke aanwervingen, projectsourcing, werving en selectie, loopbaanadvies, payrolling en poolmanagement. 


Werving & selectie


Wij zoeken naar de perfecte match tussen kandidaat en bedrijf. We voorzien oplossingen op tijdelijke basis, voor langdurige projecten of met het oog op een vaste aanwerving. Ontdek hoe we werven en selecteren.


Consulting


We verbeteren de prestaties van medewerkers dankzij onze consulting in negen functionele HR-domeinen. We evalueren en ontwikkelen niet alleen de competenties van personeel maar ook de algemene efficiëntie van bedrijven.


Projectsourcing


Bedrijven richten zich op hun core business door taken of afdelingen uit te besteden. Unique coördineert deze projectsourcing, onder meer via Unique Career.

Opleidingen


Ga HR-uitdagingen succesvol aan dankzij onze opleidingen. Onder meer over gesprekken voeren, managementtechnieken en HR-management.


Veiligheid & preventie


Verhoog de veiligheid van medewerkers door de zaken preventief aan te pakken. Unique geeft u advies voor veiligheids- en preventiebeleid.