Diversiteit

Diversiteit verhoogt de slagkracht van bedrijven. Daarom is discriminatie geen keuze. Bij aanwerving of tewerkstelling mogen alleen talent en vaardigheden in aanmerking komen – ongeacht afkomst, geslacht of levensstijl van de kandidaten.