Verbeter uw veiligheid
met onze gratis Safety Scan

Een veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers? Heldere procedures en doelgerichte plannen zijn de sleutels tot meer safety! Unique werpt een kritische blik op uw huidige veiligheidsbeleid en legt stevige fundamenten om uw preventiebeleid te stroomlijnen!

Gratis Safety Scan van uw veiligheidsprocessen

De Safety Scan is een snelle, maar slimme screening van de veiligheidsrisico’s in uw onderneming. We nemen alle aspecten onder de loep, toetsen uw processen aan de regelgeving en speuren naar de eventuele knelpunten. Wat zit niet goed? Wat kan beter? Niets wordt over het hoofd gezien, zodat we het volledige veiligheidsplaatje aan u kunnen voorleggen.

De stappen van de Safety Scan

Een lijst van 18 vragen geeft het startschot van de gratis Safety Scan. Wij schetsen steeds vier scenario’s, u geeft aan welke situatie het best aansluit bij uw bedrijf. Het doorlopen van het formulier neemt amper tien minuten in beslag. Aan de hand van uw antwoorden evalueren we acht uiteenlopende veiligheidsaspecten. We zetten ze hieronder op een rij:

  1. Beleid en structuur
  2. Risicobeheer
  3. Onthaal, opleiding en instructies
  4. Noodsituaties
  5. Gezondheidstoezicht
  6. Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  7. Melding, registratie en onderzoek van incidenten
  8. Inspecties op de werkplek

Analyseren, adviseren, optimaliseren

We brengen uw veiligheidsrisico’s in kaart, berekenen een precieze score per vraag en presenteren een transparant totaalcijfer. In een bondig rapport bundelen we onze bevindingen en reiken we specifieke verbeterpunten aan. Zo weet u exact hoe u het veiligheidsbeleid kan optimaliseren. Onze praktische tips zetten u alvast stevig op weg!

Ontvang uw gratis Safety Scan >>