Loading...

Veelgestelde vragen

Heb je vragen of opmerkingen? Neem even een kijkje in onze FAQ en wie weet vind je al meteen het antwoord dat je zoekt! Je kan ook je dichtstbijzijnde kantoor contacteren.

Unique betaalt de lonen wekelijks uit, telkens op dinsdag (na goedkeuring van de gepresteerde uren van de klant waar jij werkt. Afhankelijk van jouw bank, zal je de betaling dus elke week op woensdag of donderdag ontvangen. Het is ook mogelijk om maandelijks uitbetaald te worden. Dit kan je aanvragen bij jouw vertrouwelijke contactpersoon binnen Unique.

Let op: In de weken waar een feestdag valt op een werkdag, kan de dag van uitbetaling wel afwijken (sluiting bankkantoren).

Unique werkt met elektronische maaltijdcheques. Als je recht hebt op maaltijdcheques en je bent reeds in het bezit van een maaltijdchequekaart van Edenred, dan worden de bedragen elke maand rond de 10e op jouw kaart gestort (volgend op de maand waarin je gewerkt hebt). Het kan enkele dagen duren vooraleer het bedrag zichtbaar en beschikbaar is op jouw kaart.  

Bij vragen over je maaltijdchequekaart of bij verlies / diefstal van jouw kaart, moet je rechtstreeks contact opnemen met Edenred via www.myEdenred.be

Heb je recht op maaltijdcheques, maar ben je nog niet in het bezit van een Edenred-kaart? Dan wordt deze automatisch naar jouw thuisadres gestuurd via de post rond de 15e van de maand (volgend op de maand waarin je gewerkt hebt). Na activatie van de kaart – waar je zelf voor moet zorgen – zijn de bedragen onmiddellijk beschikbaar.

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, als je aan enkele voorwaarden voldoet. De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Voor de details van de voorwaarden verwijzen we graag door naar hun website: https://fondsinterim.be/nl/. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, zal je de eindejaarspremie uitbetaald krijgen in de maand december die volgt op het refertejaar.

Je hebt als uitzendkracht evenveel recht op uitbetaling van een feestdag, als een vaste werknemer. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, die feestdag per feestdag bekeken worden. Denk je recht te hebben op een feestdag, maar kreeg je deze niet uitbetaald? Neem zeker even contact op met je vertrouwelijke contactpersoon binnen Unique en dan bekijken we dit samen.

Als bediende-uitzendkracht krijg je bij elke (wekelijkse) verloning je vakantiegeld uitbetaald. Je kan dit terugvinden op je loonfiche.

Als arbeider-uitzendkracht krijg je je vakantiegeld uitbetaald door de RJV (Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie). Je wordt de dagen dat je verlof neemt onder contract gezet en Unique registreert dat je verlof wil inzetten. Voor meer info over het vakantiegeld voor arbeiders, verwijzen we je door naar de RJV website: https://www.rjv.fgov.be/nl

De indexering van de lonen (wanneer en hoeveel) hangt af van in welk paritair comité (PC) je werkt. Bij elke indexatie horen voorwaarden, maar Unique volgt deze maandelijks per Paritair Comité op. Als er een indexering is in jouw PC en je voldoet aan de voorwaarden, dan wordt jouw loon – net zoals dat van de vaste werknemers – mee geïndexeerd.

Vanaf 20 april 2023, vind je jouw loonbrieven online terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal. Welkom op je portaal. Zorg er bij opstart zeker voor dat je je correcte e-mailadres doorgeeft, zodat wij jou toegang kunnen geven tot dat portaal. Je zal dan een e-mail ontvangen van Unique met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam). Vanaf nu kan je op dit portaal jouw uitbetalingen en loonbrieven terugvinden. Lukt het niet om toegang te krijgen tot het portaal of heb je andere vragen, contacteer dan jouw vertrouwelijke contactpersoon binnen Unique.
Was je enkel vóór 20 april 2023 aan het werk via Unique? Dan vind je jouw loonbrieven terug op BASWARE.

Vanaf 20 april 2023 vind je alle documenten, die je nodig hebt om jouw belastingbrief in te vullen, terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal: Welkom op je portaal. Ben je momenteel aan het werk via Unique en heb je nog geen toegang tot jouw kandidatenportaal, dan kan je best contact opnemen met je vertrouwelijke contactpersoon binnen Unique. Je zal dan een e-mail ontvangen van Unique met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam). Was je enkel vóór 20 april 2023 aan het werk via Unique, dan vind je jouw fiche 281.10 nog terug op BASWARE.

Je stopt tijdelijk met werken via Unique of je contract via Unique stopt volledig: in beide gevallen heb je recht op een C4, vakantieattest en tewerkstellingsattest voor de periode dat je via Unique gewerkt hebt. Je vindt deze documenten terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal (na de uitbetaling van je laatste loon: Welkom op je portaal. Zorg er bij opstart dus zeker voor dat je je correcte e-mailadres doorgeeft, zodat wij jou toegang kunnen geven tot dat portaal. Je zal dan een e-mail ontvangen van Unique met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam).

Het recht op ecocheques (wanneer en hoeveel) hangt af van in welk paritair comité (PC) je werkt en hoeveel dagen/uren je binnen de referteperiode gewerkt hebt. Unique volgt de toekenning van de ecocheques maandelijks per paritair comité op. Als je recht hebt op ecocheques, dan wordt er contact opgenomen met de klant waarvoor je werkt/gewerkt hebt om de voorwaarden te bekijken en krijg je – net zoals de vaste werknemers – ecocheques toegekend. Unique werkt met elektronische ecocheques. Als je recht hebt op ecocheques en je bent reeds in het bezit van een kaart van Edenred voor maaltijdcheques, dan wordt het bedrag op diezelfde kaart gestort. Heb je recht op ecocheques en je bent nog niet in het bezit van een Edenred kaart? Dan wordt deze kaart – na uitbetaling van de ecocheques - automatisch naar jouw thuisadres gestuurd via de post. Na activatie van de kaart – waar je zelf voor moet zorgen – zijn de ecocheques onmiddellijk beschikbaar.

-

Om via een studentenovereenkomst te werken, moet je minstens 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben. Daarnaast moet studeren je hoofdactiviteit zijn en moet jouw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn.
Als jobstudent mag je in 2023 en 2024 maximaal 600 uren per kalenderjaar werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. Je mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als je boven de grens van 600 uren gaat, zal je vanaf het 601ste uur een contract ontvangen als werkstudent en betaal je de normale sociale bijdragen. Let op: Te veel werken kan er ook voor zorgen dat je ouders (tijdelijk) geen recht meer hebben op het Groeipakket (kindergeld). Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.
Tip: Met de Student@work-app kan je via de smartphone volgen hoeveel uren je nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen.