Loading...

Werken bij Deme

DEME is een wereldleider op het gebied van offshore energie, baggeren, maritieme infrastructuur en milieuprojecten, met bijna 150 jaar ervaring en 5.300 hoogopgeleide professionals. Afkomstig uit België heeft DEME een sterke wereldwijde aanwezigheid en exploiteert een van de grootste en meest geavanceerde vloten ter wereld.

 

Wereldwijde Uitdagingen en Oplossingen:

1.       Emissiereductie: Verbintenis tot netto-nul uitstoot tegen 2050, wat groei van schone energie stimuleert.

2.      Stijgende Zeespiegel: Ontwikkeling van nieuwe maritieme infrastructuur en kustbescherming.

3.      Bevolkingsgroei en Verstedelijking: Aanpak van landaanwinning en herontwikkeling van braakliggend terrein.

4.      Maritieme Handel: Upgraden van maritieme infrastructuur voor toenemende activiteit.

5.      Milieuoplossingen: Aanpakken van vervuiling door strengere regelgeving en investeringsprogramma's.

 

Kernwaarden:

1.       Wij Zorgen: Prioriteit geven aan de veiligheid van werknemers, klanttevredenheid en milieubescherming.

2.      Wij Durven: Innoveren en pionieren met nieuwe technologieën en markten.

3.      Wij Leveren: Zorgen voor projectsucces door ervaring, betrouwbaarheid en operationele uitmuntendheid.

 

Duurzaamheid:

DEME integreert de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN in zijn operaties om duurzame waarde te creëren. Door samen te werken met verschillende partners, streeft DEME ernaar technologische oplossingen voor mondiale uitdagingen te ontwikkelen, bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld tegen 2030.

 

Wij hebben vacatures vacature voor jou gevonden.