Loading...

Nog sterkere focus op veiligheid met VCU-certificaat

Dat Unique veiligheid vooropstelt, spreekt voor zich. Zo behaalde ons kantoor het VCU-certificaat. Dit is een veiligheidsnorm, specifiek voor uitzendbureaus. Met deze erkenning verzekeren we zowel u als onze uitzendkrachten dat we veiligheid en gezondheid torenhoog in het vaandel dragen. Voor alle vragen rond preventie zijn wij heel graag uw betrouwbare aanspreekpunt.

Hoe verdiende Unique het VCU-certificaat?

De vereisten voor het VCU-certificaat zijn – terecht – streng. Daarom lichten we met enkele voorbeelden toe hoe we ons streven naar veiligheid in de praktijk brengen:

·    Onze veiligheidsambassadeurs volgden een doorgedreven veiligheidsopleiding. Zij kennen de wetgeving, herkennen potentiële gevaren en adviseren u gericht om risico’s tot het minimum te beperken.

·    We screenen uitzendkrachten op hun veiligheidsattitude en lichten belangrijke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen toe.

·    Onze uitzendmedewerkers volgen een VCA-opleiding, waardoor ze relevante kennis opdoen en hun bewustzijn rond veiligheid vergroten.

·    We checken de veiligheid op de werkvloer aan de hand van een veiligheidsdiagnose en organiseren frequente evaluatiemomenten met zowel u als de uitzendkracht.

Waarom samenwerken met een VCU-erkend uitzendkantoor?

Als VCU-erkend uitzendkantoor heeft Unique locatie de juiste expertise in huis om uw veiligheidsbeleid continu te optimaliseren. De meerwaarde? De kans op werkongevallen daalt, wat u een direct kostenvoordeel oplevert. Bovendien keurde de ministerraad begin dit jaar een ontwerp van koninklijk besluit goed, waardoor ongevallen van uitzendkrachten worden meegenomen in de berekening van een onevenredig verzwaard risico voor arbeidsongevallen. Reden te meer om u te laten bijstaan door een VCU-gecertificeerd uitzendbedrijf dat mee waakt over de veiligheid, riskante situaties proactief detecteert en daadkrachtig ingrijpt waar nodig.

Wilt u het interne veiligheidsbeleid naar het hoogste niveau tillen? Meer weten over onze procedures? Wij geven u graag extra informatie.

Email Signature VCU NL