Loading...

Meer verkeersveiligheid van, naar en op de werkvloer

Een zichtbaar verkeersbeleid in uw bedrijf? Download de whitepaper van Unique die de verkeersveiligheid op én naast de werkvloer verhoogt.

Veiligheid en duurzame mobiliteit staan in elk bedrijf hoog op de agenda. Als werkgever streeft u niet enkel naar een veilige werkplek voor uw team, maar wilt u ook dat ze daar elke dag opnieuw gezond en wel aankomen. Een prioriteit die wij voor 100 % met u delen! In lijn met deze ambitie kan u preventieve maatregelen nemen om risico’s naar en op de werkvloer tot het minimum te beperken. Unique zoomt in op twee topics, namelijk de e-step en zichtbaarheid in het verkeer.

Veiligheid met de e-step verhogen

De e-step is een milieuvriendelijk vervoersmiddel en wint sterk aan populariteit. Het nadeel? Het aantal ongelukken met e-steps is de laatste jaren verviervoudigd: van 409 in 2020 naar 1.748 in 2022, vaak met ernstige letsels tot gevolg. Hoofdletsels, complexe armbreuken, zware aangezichtsfracturen ... Hoewel uw werknemers zich in deze situaties niet op de werkplek bevinden, kan u toch preventieve maatregelen nemen rond hun woon-werkverkeer met de e-step. De bonus? De verzekeraar arbeidsongevallen neemt dit risico mee bij het bepalen van de verzekeringspremie.

We zetten enkele initiatieven op een rij om een preventiebeleid op te zetten voor het gebruik van elektrische steps tijdens het woon-werkverkeer:

  • Risicoanalyse: breng de ongevallen met de e-step in kaart en analyseer zowel de oorzaken als de schadelijke gevolgen.
  • Controle: organiseer regelmatig een nazicht van de e-steps van uw werknemers. Denk mee na over oplossingen voor kleine technische defecten, waardoor de veiligheid van de gebruiker significant verbetert.
  • Sensibilisering van uw werknemers: maak uw team attent op enkele aandachtspunten. De wegcode strikt naleven, fluorescerende kledij en een helm dragen, hun snelheid aanpassen in functie van de (weers)omstandigheden …
  • Optimalisatie van de eigen site: houd kwetsbare weggebruikers, auto- en vrachtverkeer steeds gescheiden, voer snelheidsbeperkingen in, voorzie voldoende verlichting, onderhoud het wegdek, neem maatregelen tegen gladheid wanneer nodig …
  • Veiliger maken van de bedrijfsomgeving: beschrijf de gevaarlijke punten op het woon-werktraject en pols bij bedrijven in de omgeving of zij tot dezelfde conclusies komen.
  • Laat slachtoffers aan het woord: het gedrag van uw werknemers speelt een cruciale rol in het voorkomen van ongevallen met elektrische steps. Was een collega reeds betrokken bij zo’n ongeval? Laat hem of haar getuigen en sensibiliseer zo de rest van uw team.

Meer zichtbaarheid in het verkeer

Ook zichtbaarheid in het verkeer is een prangend topic. Zeker tijdens de herfst- en wintermaanden, wanneer de dagen korter zijn en de kans op felle regen toeneemt, zien we het aantal verkeersongevallen traditioneel stijgen. Een goede zichtbaarheid op de weg is dan cruciaal, zeker met het oog op de bescherming van zwakke weggebruikers. Ook qua intern verkeer, in magazijnen en op bedrijfssites, is veilig en bewust verkeer van cruciaal belang.

Meer zichtbaarheid op straat en op het werk? Dat betekent minder ongevallen, minder menselijk leed, minder milieu-impact en minder kosten voor uw bedrijf. Een weloverwogen win-win!

Whitepaper als basis voor een doortastend verkeersbeleid

Kleine, preventieve inspanningen maken een groot verschil op het vlak van verkeersveiligheid. Daarom deelt Unique haar whitepaper ‘Zichtbaarheid’ die werkgevers meer inzicht geeft in veilig verkeer van, naar en op de werkvloer. Wat mag u verwachten? Waardevolle tips, cijfers, wetgeving, best practices rond preventie … Hiermee vertaalt u uw engagement naar concrete acties en legt u de basis voor een hands-on verkeersbeleid met minder verkeersrisico’s en arbeidsongevallen. Meteen toepasbaar!

Een bedrijf met een zichtbaar verkeersveilige attitude? Samen zetten we uw verkeersbeleid stevig op de rails. Zo komt elke werknemer met plezier werken én raakt hij weer veilig thuis.

Wens je meer informatie? Neem vrijblijvend een afspraak met het dichstbijzijnde kantoor.