Loading...
Mag jij een indexering van je loon verwachten?

Mag jij een indexering van je loon verwachten?


De energieprijzen swingen de pan uit, een supermarktbezoek doet dieper in de buidel tasten … Het leven werd de laatste tijd merkbaar duurder. Heel wat werknemers tellen dan ook af naar de indexering van hun loon. Wat houdt dat in? En hoe kan je jouw eventuele indexering berekenen? Wij geven je een glasheldere introductie!

Wat is indexering?

De index brengt in kaart hoe duur het leven in België precies is. Nemen de prijzen van goederen en diensten significant toe? Hebben we te maken met een inflatie? Dan zal het brutoloon van heel wat werknemers automatisch mee omhoog klimmen: dit noemen we de indexering of indexatie. Zo kunnen we onze koopkracht behouden, ondanks de prijsstijgingen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een loonindexering?

Niet iedereen zijn of haar loon indexeert op dezelfde wijze en op hetzelfde moment. Alles hangt van het paritair comité waarin jouw werkgever zich bevindt: dit is het overlegorgaan dat onder andere sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) sluit. Heel wat bedienden behoren bijvoorbeeld tot PC 200, het grootste paritair comité van ons land, terwijl bouwbedrijven vertegenwoordigd worden door PC 124. De cao’s in je paritair comité omschrijven welke regels rond loonindexering in jouw branche van toepassing zijn.

Twijfel je tot welk paritair comité je behoort? Je vindt het nummer terug op je loonbrief, op je belastingbrief of in je arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag je een indexering van je loon verwachten?

Er zijn twee mogelijke systemen om je loon te indexeren. In het vaste systeem ligt op voorhand vast met welk percentage je salaris precies toeneemt. De datum waarop je loon aangepast wordt, varieert: de verhoging gebeurt pas wanneer een bepaald cijfer, de spilindex, overschreden wordt.

Val je onder het variabele systeem? Dan vindt de loonindexering steeds plaats op hetzelfde moment, bijvoorbeeld op 1 januari. In welke mate je loon vermeerdert, ligt dan weer niet vast. Het toe te passen percentage zal berekend worden aan de hand van de actuele indexcijfers.

Indexering 2023: straffe stijging verwacht 

In november 2022 bedroeg de inflatie niet minder dan 10,63 %. Dit percentage onderstreepte nog maar eens dat de inflatie tegenwoordig stevig piekt. Het gevolg? Heel wat sectoren krijgen op 1 januari te maken met een historisch hoge loonindexering van meer dan 10 %. Houd er wel rekening mee dat dit niet voor iedereen geldt: je paritair comité bepaalt jouw indexering 2023.

Hoe kan je jouw indexering berekenen?

Kom jij in aanmerking voor een indexering per 1 januari 2023? Wil je weten welk bedrag er binnenkort op jouw bankrekening verschijnt? Je kan de indexering van je loon berekenen via de tool van Jobat. Vul je huidige brutoloon in en selecteer het paritair comité waartoe jij behoort uit de lijst, vervolgens maakt de tool de som.