Loading...
Wanneer krijg je een eindejaarspremie of 13e maand?

Wanneer krijg je een eindejaarspremie of 13e maand?


Tegen een extra centje zegt niemand neen. En misschien komt dat op het einde van het jaar wel jouw richting uit. Sommige bedrijven keren namelijk een eindejaarspremie of 13de maand uit. Wanneer krijg je een eindejaarspremie? En hoeveel bedraagt die bonus precies? Wij zetten de feiten op een rij!

Wat is een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie is een bonus die de werkgever uitbetaalt in geld. Deze maakt deel uit van je loonpakket, wat betekent dat zowel belastingen als sociale zekerheidsbijdragen van toepassing zijn. Maar je mag je niet zomaar in de handen wrijven: een 13de maand is namelijk niet verplicht. De sector en het paritair comité waarin jij tewerkgesteld bent, bepalen of je recht op een eindejaarspremie hebt. Werk je als uitzendkracht? Wend je bij vragen niet tot het uitzendkantoor, maar tot het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten: zij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling van de 13de maand.

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

Elke grote bedrijfstak kan rekenen op een eigen paritair comité: een overlegorgaan dat onder andere collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) sluit. Deze overeenkomsten leggen het recht op een eindejaarspremie vast. Het gevolg? De voorwaarden en de berekening verschillen naargelang de sector waarin je actief bent. Bovendien gelden er andere regels rond de eindejaarspremie voor bedienden, arbeiders of ambtenaren.

Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke kanttekeningen waarmee je rekening moet houden:

  • Als starter heb je doorgaans na drie maanden recht op een eindejaarspremie. Houd wel in het achterhoofd dat het bedrag dat je ontvangt in lijn ligt met het aantal gewerkte maanden.
  • Normaal heb je recht op een eindejaarspremie na ontslag. Ook hier is de bonus vaak in verhouding met de duur van je tewerkstelling, maar sectorale verschillen zijn mogelijk.
  • Was je tijdelijk werkloos? Dan hangt alles af van de cao in jouw paritair comité. Sommige sectoren, bijvoorbeeld de horeca, stellen tijdelijke werkloosheid gelijk aan gewerkte dagen, terwijl dit in andere gevallen, zoals in paritair comité 200, niet meetelt in de berekening van de 13de maand.

Twijfel je tot welk paritair comité jij behoort? Je vindt het nummer terug op je loonbrief, op je belastingbrief of in je arbeidsovereenkomst.

Hoeveel bedraagt jouw eindejaarspremie?

Ben je benieuwd welk bedrag je op je rekening mag verwachten? Meestal komt de eindejaarsbonus overeen met jouw brutomaandloon. Houd er wel rekening mee dat de 13de maand zwaarder belast wordt, waardoor je netto minder overhoudt. In andere sectoren is de bonus dan weer een percentage van je maandloon. Als bediende kan je eenvoudig je eindejaarspremie berekenen via de tool van Jobat.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

Het woord zegt het zelf: de uitbetaling van de eindejaarspremie ontvang je doorgaans wanneer het jaar haar einde nadert, meer bepaald in de maand december. Al zijn er ook uitzonderingen mogelijk, wanneer de onderneming dit specifiek zo met haar werknemers heeft afgesproken.