Loading...

Online motivatietest: wat drijft medewerkers en kandidaten?

Wat drijft uw medewerkers en kandidaten? Hoe sturen ze hun gedrag? Welke voorkeursrol nemen ze op binnen een organisatie? Dankzij een rapport op maat krijgt u een klare kijk op hun motivatie.

Motivatietest

Weet wat uw mensen drijft

De online motivatietest meet de drijfveren van uw medewerkers. Zijn zij op zoek naar veiligheid, vrijheid of verantwoordelijkheid? Met de motivatietest komt u snel en eenvoudig te weten wat uw medewerkers wérkelijk beweegt en welke doelen zij nastreven in hun carrière. De motivatietest maakt het daardoor mogelijk om medewerkers te stimuleren en te verbinden in hun passie. 

Waarom is de motivatietest nuttig?

1. Selectie

Mensen komen tot optimale prestaties wanneer hun drijfveren aansluiten bij de functie en bij de organisatie. Bij de selectie van een nieuwe medewerker moet u daarom weten of er een match bestaat tussen de drijfveren van de kandidaat en het gewenste functieprofiel. Gaat de kandidaat de functie met energie en plezier vervullen? Past de kandidaat binnen de cultuur van de organisatie? De motivatietest geeft antwoord op deze vragen.

2. Ontwikkeling

Bij persoonlijke ontwikkeling draait het niet alleen om de vraag wat de medewerker in potentie kan, maar ook de vraag wat de medewerker wil. De motivatietest stimuleert medewerkers om ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij hun drijfveren en die daardoor een grotere kans van slagen hebben.

3. Loopbaan en mobiliteit

Een medewerker die zijn drijfveren kent, zoekt gerichter naar een passende functie of werkomgeving. De motivatietest maakt duidelijk in welke rol(len) iemand zich prettig voelt en geeft daarmee sturing aan de loopbaan.

Overtuigd?

 Ready? Set. Recruit!