Loading...

Werkpostfiches

U hecht net als Unique belang aan veiligheid, gezondheid
en welzijn op het werk, bij zowel uitzendmedewerkers als
eigen personeel. Een stevig preventiebeleid maakt
integraal deel uit van een kwalitatieve dienstverlening.

Hoe maakt u een werkpostfiche?

De werkpostfiche is een communicatiemiddel tussen de gebruiker en het uitzendkantoor. Voor elke functie waarvoor uitzendwerk wordt gevraagd, dient de gebruiker een werkpostfiche te voorzien. Deze werkpostfiche bevat een functiebeschrijving, een overzicht van de preventiemaatregelen, de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, de minimale veiligheidsopleiding, het vereiste medisch toezicht, instructies bij het onthaal,  enz.  Samen met de arbeidsgeneesheer worden de gezondheidsrisico’s geïdentificeerd en worden deze ter raadpleging voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Deze fiche kan eveneens gebruikt worden als registratiedocument voor het onthaal van de uitzendkracht.

Per werkpost dient een werkpostfiche opgesteld te worden. De uitzendkracht mag enkel de functie uitoefenen die vermeld staat op de fiche. De werkpost moet een identificatienummer dragen.

In uw bedrijf heeft u waarschijnlijk al een risicoanalyse uitgevoerd voor elke werkpost.  De resultaten van deze evaluatie dienen op de fiche vermeld te worden. Wat is een risicoanalyse? Een opsomming en schriftelijke toelichting van de risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld en die de gezondheid en veiligheid van de werknemer in gedrang kunnen brengen, bv gezondheidsrisico’s, ergonomische belasting, enz.

Vooraleer een uitzendkracht aan een bepaalde werkpost wordt ingezet, moet de gebruiker vooraf vastleggen wat de vereisten zijn. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien, het vereist gezondheidstoezicht, instructies bij het onthaal, de minimale veiligheidsopleiding, enz.

Het gezondheidstoezicht van werknemers is verplicht wanneer uit de resultaten van de risicoanalyse die uitgevoerd is in samenwerking met de arbeidsgeneesheer en die aan het voorafgaand advies van het Comité werd voorgelegd, blijkt dat dit vereist is.  Het gezondheidstoezicht van de uitzendkrachten dient overeen te komen met die van het vast personeel.

Werkpostfiches opstellen

Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk. De werkpostfiches dienen samen met uw preventieadviseur en arbeidsgeneesheer opgemaakt te worden. Unique helpt u hierbij met templates en talloze nuttige informatie. Wenst u deze te ontvangen? Neem dan contact op met uw dichstbijzijnde kantoor.