Loading...

Vakantieregeling voor starters

Als pas afgestudeerde vraag je je zeker en vast af of je in jouw eerste werkjaar recht hebt op jaarlijkse vakantie. Als starter heb je natuurlijk nog geen verlofdagen kunnen opbouwen, maar betekent dit dan dat je geen recht hebt op (betaalde) vakantie? Nee hoor, wees gerust dit heb je wel!

Of je recht hebt op vakantie hangt namelijk af van de sector waarin je werkt.

 

Overheid of privésector

Indien je bij de overheid werkt, als ambtenaar, krijg je meteen al enkele dagen vakantie in je eerste jaar.

Als je in de privésector werkt, heb je recht op vier weken betaalde vakantie, indien je in het vorige jaar reeds voldoende dagen gewerkt hebt. Het aantal vakantiedagen word steeds berekend op het aantal dagen je het jaar daarvoor werkte.

Voor starters, waarbij dit het eerste jaar is dat men werkt, zijn er echter bijkomende voorzieningen die ervoor zorgen dat je in jouw eerste werkjaar toch al betaald op vakantie kunt gaan. 

Jeugdvakantie

Starters kunnen genieten van jeugdvakantie. Aan deze (betaalde) vakantie zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden:

·      Je bent jonger dan 25 jaar

·      In het jaar dat je afstudeerde heb je minstens 1 maand gewerkt

Deze jeugdvakantiedagen worden uitbetaald door het RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening). 

De eerste maand nadat je je uitbetaalde vakantie opnam, dien je het formulier ‘C103-jeugdvakantie werknemer’ in. https://www.rva.be/nl/formulieren/c103-jeugdvakantie-werknemer

Het is mogelijk om je vakantie over meerdere maanden te spreiden. In dat geval dien je het formulier in na de eerste periode waarin je de vakantie opnam.

Aanvullende vakantie

Heb jij geen recht meer op de ‘jeugdvakantie’? Geen getreur, ook jij hebt nog recht op vakantie!

Voor jonger werknemers die reeds ouders dan 25 jaar zijn, werd er aanvullende vakantie voorzien. Deze betaalde vakantie, ook Europese vakantie genoemd, neem je net zoals de jeugdvakantie op in het jaar dat je afstudeerde. Om deze te mogen opnemen moet je wel minstens 3 maanden gewerkt hebben.